Czym są zajęcia dydaktyczne?

Prawo nie określa dokładnie, które zajęcia można nazywać dydaktycznymi. W dokumentach dotyczących nauczania stosowane są różne terminy określające zajęcia prowadzone przez nauczycieli. O ich rodzaju w placówce edukacyjnej najczęściej decyduje dyrektor lub kierownik. Najczęściej nazwę zajęcia dydaktyczne stosuje się wymiennie z zajęciami edukacyjnymi. Skąd wzięła się zatem nazwa „zajęcia dydaktyczne”?

 

Czym jest dydaktyka?

Słowo „dydaktyka” pochodzi z języka greckiego. Termin „didaktikos” znaczy „pouczający”. Od XVII wieku dydaktyką nazywa się sztukę nauczania. Jednym z pierwszych, który użył takiego określenia, był Jan Amos Komenský, czeski filozof i pedagog. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto stosować ten termin na określenie sztuki nauczania i uczenia się.

Dzisiaj przez termin „dydaktyka” rozumie się jedną z gałęzi nauk pedagogicznych zajmującą się procesami nauczania oraz uczenia się, badaniem prawidłowości oraz zależności między nimi. Termin "dydaktyczne" stosuje się w odniesieniu do zajęć prowadzonych w placówkach wychowania przedszkolnego, w różnych typach szkół, także wyższych oraz poza instytucjami oświatowymi. Program wartościowych zajęć dydaktycznych oparty jest na aktualnej wiedzy naukowej i dostosowany do wieku uczniów.

zajęcia dydaktyczne

 

Zajęcia dydaktyczne w żłobku

Pojęcie „dydaktyka” jest bardzo szerokie, dlatego prawie każde zajęcia z uczniami mogą być nazywane dydaktycznymi. Zarówno ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu, jak i spotkania z psychologiem uczniów szkoły średniej mają dydaktyczny wymiar. Dla dzieci najmłodszych przebywających w publicznych i niepublicznych żłobkach prowadzi się zajęcia wspierające ich naturalny rozwój. Najczęściej są to zajęcia muzyczne, plastyczne i ruchowe. Taki zestaw umożliwia prawidłowy, wszechstronny rozwój maluszka. Dużym atutem zajęć jest korzystanie z najnowszych odkryć naukowych, zarówno w wyborze rodzaju zajęć, jak i sposobie ich prowadzenia. Badania naukowe pokazują na przykład, że bardzo efektywne jest wprowadzanie nauki języków obcych u dzieci najmłodszych, stąd coraz częściej pojawia się ona w ofercie prywatnych żłobków. 

Bardzo cenione przez rodziców jest także indywidualne podejście do dzieci, które pozwala odkrywać i wspierać ich naturalne talenty na wczesnym etapie rozwoju. Pozwala również wychwycić obszary, nad którymi może być potrzebna dodatkowa praca, na przykład w domu z rodzicami. Takie podejście ma ogromne znaczenie dla rozwoju i nauki na dalszych etapach edukacji.