Czesne i rekrutacja – Chorzów

Nasze czesne obejmuje pełen zakres usług edukacyjnych, opiekuńczych i dodatkowych. Dzięki transparentnej polityce cenowej, rodzice otrzymują pełen obraz kosztów związanych z uczestnictwem dziecka w naszym żłobku i przedszkolu. W ramach czesnego zapewniamy wysoką jakość opieki, dostęp do nowoczesnych metod nauczania, atrakcyjnych zajęć oraz wyjątkowej przestrzeni, w której dziecko rozwija się w bezpiecznych i stymulujących warunkach.

Proces rekrutacji w naszym prywatnym żłobku i przedszkolu jest prosty. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz odwiedzenia naszej placówki, aby osobiście przekonać się o tym, jak tworzymy inspirujące środowisko dla dzieci. Wypełnienie formularza to pierwszy krok do dołączenia do naszej społeczności. Nasi pracownicy są dostępni, aby udzielić wszelkich informacji i odpowiedzieć na pytania związane z procesem rekrutacyjnym.

 

Dla osób z jednym dzieckiem, dzieckiem poniżej roku lub powyżej 36 miesiąca

Dla osób z więcej niż jednym dzieckiem:

! Rodzic jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym zobowiąże się do złożenia o dofinansowanie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego dot. ustawy z dnia 17.11.2021 r. w celu obniżenia opłaty, po dniu 01.04.2022 r.
! Dofinansowania nie otrzymają rodzice bezpośrednio.

  

W MIESIĄCACH OD STYCZNIA DO SIERPNIA 2024 r.:

Dzieci z Chorzowa:
1400 zł (opłata podstawowa) – 300 zł (dotacja z Urzędu Miasta) = 1100 zł
Kwota 1100 zł będzie dodatkowo pomniejszona o 400 zł miesięcznie, co daje kwotę 700 zł (plus wyżywienie 16 zł za dzień)

Dzieci spoza Chorzowa:
1400 zł (opłata podstawowa)
Kwota 1400 zł będzie pomniejszona o 400 zł miesięcznie, co daje kwotę 1000 zł (plus wyżywienie 16 zł za dzień)

 

! Dla rodziców dzieci z więcej niż jednym dzieckiem - środki w wysokości np. 500 zł co miesiąc rodzice otrzymają na swoje konto.

  

W MIESIĄCACH OD STYCZNIA DO SIERPNIA 2024 r.:

Dzieci z Chorzowa:
1400 zł (opłata podstawowa) – 300 zł (dotacja z Urzędu Miasta) = 1100 zł
Kwota 1100 zł będzie dodatkowo pomniejszona o 500 zł miesięcznie (dofinansowanie wypłacane z ZUS-u bezpośrednio na konto Rodziców), co daje kwotę za żłobek równą 600 zł (plus wyżywienie 16 zł za dzień)

Dzieci spoza Chorzowa:
1400 zł (opłata podstawowa)
Kwota 1400 zł będzie pomniejszona o 500 zł miesięcznie (dla rodziców dzieci z więcej niż jednym dzieckiem), co daje kwotę 900 zł (plus wyżywienie 16 zł za dzień)

 

 

 

Ważna Informacja

Od października 2024 r. ma wejść nowe Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpi obecnie funkcjonujące i zdecydowanie mniej korzystne dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie, uregulowane w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu dziecku zapisane do żłobka. Opłata za żłobek będzie tańsza!!! Zachęcamy już do składania formularza zgłoszeniowego by zapewnić sobie miejsce w żłobku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Wysyłanie formularza zgłoszeniowego na rok 2023/2024 gwarantuje miejsce w żłobku.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

DODATKOWE INFORMACJE

Nieprawidłowe dane

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Karta zgłoszeniowa .doc

Pobierz plik

Karta zgłoszeniowa.pdf

Pobierz plik

 

CZESNE I REKRUTACJA

W naszym przedszkolu prowadzona jest rekrutacja dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
Za każdego nowego podopiecznego obowiązuje wpłata wpisowa, przeznaczona na materiały higieniczne oraz niezbędne, podstawowe artykuły dydaktyczne.
Czesne za opiekę nad dzieckiem pobieramy w postaci comiesięcznej opłaty abonamentu, który dodatkowo obejmuje wyżywienie.
Rekrutację prowadzimy przez cały rok, w zależności od zainteresowania naszą ofertą oraz aktualnej ilości wolnych miejsc.

! Przed podpisaniem umowy, Rodzic zobowiązuje się do przedstawienia karty szczepień obowiązkowych dziecka - do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci szczepione.

Opieka nad dzieckiem obejmuje pobyt dziecka od poniedziałku do piątku, maksymalnie do 10 godzin w ciągu dnia, w godzinach od 7:00 do 17.00.
W cenie czesnego zapewniamy m.in.:

  • ubezpieczenie
  • zajęcia ruchowe
  • zajęcia edukacyjne
  • materiały higieniczne, plastyczne i sensoryczne.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W MIESIĄCACH OD WRZEŚNIA 2023 r.

koszt czesnego wynosi 600 zł
wyżywienie 16 zł / dzień
opłata wpisowa 400 zł

 

Formularz zgłoszeniowy

Wysyłanie formularza zgłoszeniowego na rok 2023/2024 gwarantuje miejsce w przedszkolu.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

DODATKOWE INFORMACJE

Nieprawidłowe dane

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Karta zgłoszeniowa .doc

Pobierz plik

Karta zgłoszeniowa.pdf

Pobierz plik