Kadra Akademii Malucha

Nasz zespół tworzą osoby, które przede wszystkim kochają pracę z dziećmi oraz sprawowanie nad nimi stałej opieki. Zatrudniamy pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą uzyskaną w trakcie studiów nauczycielskich lub pedagogicznych oraz kursów. Poza odpowiednim wykształceniem istotna jest także właściwa postawa, pełna empatii i troski. Podczas nieobecności najbliższych dla naszych podopiecznych jesteśmy życzliwymi ciociami, które starają się zadbać o każdego malucha tak jak w jego własnym domu. Najistotniejszym aspektem naszej pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa i dbałość o realizację podstawowych potrzeb fizjologicznych. W dalszej kolejności zapewniamy dzieciom możliwość zabawy, kontaktu z rówieśnikami i poznawanie otaczającego świata.

 

Wspieramy rozwój najmłodszych

W codziennej pracy sprawujemy opiekę nad najmłodszymi, a także prowadzimy zajęcia, które pomogą im się rozwinąć! Stosujemy wiele metod, które mają wesprzeć poszczególne obszary rozwoju najmłodszych. Należą do nich:

  • rozwój umysłowy
  • rozwój poznawczy
  • rozwój emocjonalny
  • rozwój społeczny
  • koordynacja ruchowa.

W bogatej ofercie zajęć w grupie umożliwiamy dzieciom poszerzanie umiejętności, ale też poznawanie i oswajanie się z nowymi emocjami. Dzieci w wieku kilku lat są bardzo żywiołowe, otwarte, przeżywają sytuacje całym sobą, wykorzystując w tym celu wszystkie dostępne elementy, werbalne i niewerbalne. Trudno im panować nad swoimi reakcjami, łatwo się męczą rozpoczętymi czynnościami. Dzięki kontakcie z innymi uczą się panowania nad impulsywnością i gwałtownymi emocjami. Opanowanie nowych umiejętności przychodzi znacznie łatwiej poprzez obserwację i naśladowanie zachowania oraz wspólne zabawy.