Zajęcia

Zapewnienie dziecku zajęć na miarę jego wieku i możliwości już od najwcześniejszych lat to doskonała inwestycja w jego przyszłość. Z czasem zajęcia oparte na swobodnej zabawie z umiejętnie wplecionymi elementami edukacji przerodzą się bowiem w zainteresowanie nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem i liczeniem. Korzyści jest jednak znacznie więcej. Zaciekawione zajęciami dziecko wykształci zmysł obserwacji. Ponadto już u kilkuletnich dzieci występuje silna, samoistna motywacja do wykonywania określonych czynności, gdy rozumieją ich cel, szczególnie u chłopców, gdy wchodzi w grę element rywalizacji. Żłobek stanowi idealne miejsce do oswojenia dziecka z obecnością w jego życiu osób spoza rodziny i przygotowuje na kolejne wyzwania.

W naszym żłobku potencjał drzemiący w każdym dziecku będzie miał szansę się rozbudzić. Poza troską o bezpieczeństwo, spożycie posiłku i higienę dzieci wprowadzamy do planu dnia również elementy edukacyjne. W trakcie zajęć ruchowych, językowych, plastycznych i muzycznych dzieci niemal niezauważenie dla nich samych uzyskają w mniejszym lub większym stopniu istotne kompetencje. Będzie to w zależności od wieku dziecka:

  • opanowanie czynności fizjologicznych i samoobsługowych
  • rozwój samodzielności
  • nawiązywanie kontaktów z dorosłymi i rówieśnikami
  • rozumienie i odróżnianie abstrakcyjnych pojęć dobra i zła
  • kształtowanie postawy wobec samego siebie.

 

Pobyt w żłobku z korzyścią dla rozwoju dziecka

Choć początkowo pobyt w żłobku bywa trudny i obserwujemy typowe przejawy infantylności dziecięcej, wraz z upływem czasu emocje się wyciszają. Nadmierne reakcje na nieadekwatne bodźce, przesadny płacz czy wzruszenie są całkowicie zrozumiałe i wiemy, jak trudnym momentem jest pozostawienie dziecka pod opieką obcej osoby zarówno dla niego, jak i dla rodzica. Jednak przebywanie w żłobku ma wiele zalet i warto rozważyć taką możliwość.

Zapisanie dziecka do żłobka pozwala na kontakt z rówieśnikami w bezpiecznym miejscu i pod opieką kompetentnych pedagogów, co nie jest możliwe w warunkach domowych. Kooperacja z innymi pomaga zrozumieć potrzebę współpracy, okazywania szacunku dla innych, wyzwala skłonność do empatii. Ponadto rozbudza ciekawość, chęć odkrywania świata i uczenia się. Umiejętności społeczne i swobodę zachowania się w każdej sytuacji można nabyć jedynie drogą częstych kontaktów z innymi, w możliwie jak największej liczbie różnorodnych spotkań. Zadaniem dorosłych jest motywowanie do nich dzieci oraz zapewnienie w tych kontaktach poczucia bezpieczeństwa.