Zajęcia

Zapewnienie dziecku zajęć na miarę jego wieku i możliwości już od najwcześniejszych lat to doskonała inwestycja w jego przyszłość. Z czasem zajęcia oparte na swobodnej zabawie z umiejętnie wplecionymi elementami edukacji przerodzą się bowiem w zainteresowanie nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem i liczeniem. Korzyści jest jednak znacznie więcej. Zaciekawione zajęciami dziecko wykształci zmysł obserwacji. Ponadto już u kilkuletnich dzieci występuje silna, samoistna motywacja do wykonywania określonych czynności, gdy rozumieją ich cel, szczególnie u chłopców, gdy wchodzi w grę element rywalizacji. Zajęcia w naszym żłobku i przedszkolu w Chorzowie to idealny sposób na oswojenia dziecka z obecnością w jego życiu osób spoza rodziny i przygotowuje na kolejne wyzwania.

W naszym żłobku i przedszkolu z j. angielskim w Chorzowie potencjał drzemiący w każdym dziecku będzie miał szansę się rozbudzić. Poza troską o bezpieczeństwo, spożycie posiłku i higienę dzieci wprowadzamy do planu dnia naukę języka angielskiego i inne elementy edukacyjne. W trakcie zajęć ruchowych, językowych, plastycznych i muzycznych dzieci niemal niezauważenie dla nich samych uzyskają w mniejszym lub większym stopniu istotne kompetencje. Będzie to w zależności od wieku dziecka:

 • opanowanie czynności fizjologicznych i samoobsługowych
 • rozwój samodzielności
 • nawiązywanie kontaktów z dorosłymi i rówieśnikami
 • rozumienie i odróżnianie abstrakcyjnych pojęć dobra i zła
 • kształtowanie postawy wobec samego siebie.

 

Pobyt w żłobku i przedszkolu z korzyścią dla rozwoju dziecka

Choć początkowo pobyt w żłobku lub przedszkolu bywa trudny i obserwujemy typowe przejawy infantylności dziecięcej, wraz z upływem czasu emocje się wyciszają. Nadmierne reakcje na nieadekwatne bodźce, przesadny płacz czy wzruszenie są całkowicie zrozumiałe i wiemy, jak trudnym momentem jest pozostawienie dziecka pod opieką obcej osoby zarówno dla niego, jak i dla rodzica. Jednak przebywanie w żłobku ma wiele zalet i warto rozważyć taką możliwość.

Zapisanie dziecka do żłobka pozwala na kontakt z rówieśnikami w bezpiecznym miejscu i pod opieką kompetentnych pedagogów, co nie jest możliwe w warunkach domowych. Kooperacja z innymi pomaga zrozumieć potrzebę współpracy, okazywania szacunku dla innych, wyzwala skłonność do empatii. Ponadto rozbudza ciekawość, chęć odkrywania świata i uczenia się. Umiejętności społeczne i swobodę zachowania się w każdej sytuacji można nabyć jedynie drogą częstych kontaktów z innymi, w możliwie jak największej liczbie różnorodnych spotkań. Zadaniem dorosłych jest motywowanie do nich dzieci oraz zapewnienie w tych kontaktach poczucia bezpieczeństwa.

 

NASZE ZAJĘCIA DODATKOWE

Znaczną część zajęć prowadzonych w naszym żłobku zajmuje aktywność ruchowa. Zajęcia ruchowe to bowiem bardzo ważny obszar, który wpływa na sprawność, samopoczucie i zdrowie maluchów. Ruch jest naturalną potrzebą dzieci, której nie wolno nam bagatelizować lub nadmiernie ograniczać. Dlatego też staramy się urozmaicać dzień najmłodszych o nowe zabawy i ćwiczenia, które pozwolą im spożytkować energię zarówno w budynku, jak i na świeżym powietrzu. Starsze dzieci mają do dyspozycji plac zabaw oraz inne możliwości aktywnego spędzania czasu, jak np. spacery pod baczną opieką dorosłych.

 

zajęcia ruchowe

 

KORZYŚCI, JAKIE DAJĄ ZAJĘCIA RUCHOWE

W trakcie zajęć ruchowych dzieci mogą wyrazić ekspresję oraz zniwelować emocje, które pojawiają się w ciągu długiego dnia. Bieganie, skakanie i inne ćwiczenia są także niezbędne do ukształtowania prawidłowej struktury kostnej, która do działania potrzebuje sił, które ją uaktywniają oraz sił rozciągających. Ruch odpowiadający możliwościom dziecka jest zatem warunkiem właściwego rozwoju organizmu.

Dzięki zajęciom ruchowym w żłobku lub w domu oddziałujemy na:

procesy somatyczne — wzrost ciała, zmiany proporcji, rozwój mięśni i kości szkieletu
fizjologię — usprawnianie krążenia, oddychania i procesów w mięśniach, rozwój układu nerwowego
psychikę — istotne są tutaj motywy, które skłaniają do podjęcia aktywności oraz emocje, które temu towarzyszą
umysł, który warunkuje sensowność postępowania
socjalizację — dziecko uczy się respektować prawa innych, dostosowuje zachowanie do obowiązujących w grupie zasad.

Ze względu na szereg korzyści, jakie niesie ruch, aktywność ruchową uważamy za istotny element zajęć sensoplastyki zajęć muzycznych i rytmicznych.

 

Zajęcia z sensopastyki, czyli plastyki sensorycznej to szczególny rodzaj zajęć plastycznych i technicznych, w których (niemal) wszystko jest dozwolone. Choć nazwa może brzmieć obco, to zapewniamy, że w ciągu kilku minut każdy — i dziecko, i dorosły zrozumie, na czym polega sensoplastyka i będzie się doskonale bawił.

Sensoplastyka to swobodna i twórcza zabawa z wykorzystaniem różnych substancji, faktur, kształtów i kolorów. Jest z powodzeniem wykorzystywana w codziennej praktyce nie tylko w żłobkach i przedszkolach, ale również do specjalistycznego wsparcia osób m.in. z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, podobnie jak zajęcia dogoterapii. Kontakt z różnymi bodźcami wzrokowymi, smakowymi, węchowymi i dotykowymi rozwija wiele obszarów — rozwój mowy, motorykę i sprawność ruchową.

 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA Z SENSOPLASTYKI?

Dzieci kochają sensoplastykę nie bez powodu! Zaletą sensoplastyki jest możliwość, a nawet konieczność, dotykania, smakowania, wąchania, przelewania i ugniatania. W trakcie warsztatów sensorycznych prawdziwą radość sprawia brudzenie rączek, a niekiedy i stóp, przesypywanie, rozgniatanie, lepienie i rozlewanie. Działamy na podłodze, aby nic nie ograniczało naszej inwencji. Do zabawy wykorzystujemy bezpieczne materiały, masy, barwniki spożywcze, makarony, kolorowe włóczki i wiele innych. Podczas zabawy dzieci pozostają pod opieką opiekunów, aby zapewnić im całkowite bezpieczeństwo.

Jeśli zatem chcieliby Państwo umożliwić dzieciom nieskrępowaną aktywność w grupie, zaspokoić ich chęć odkrywania, eksperymentowania i tworzenia na dużą skalę, bez obaw o ich bezpieczeństwo i stan mieszkania, zachęcamy do zapisania maluszka na nasze zajęcia!

Nasze zajęcia sensoplastyczne to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Sensoplastyka jest pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka… Podczas zajęć stymulujemy wszystkie zmysły. Wpływamy na rozwój kreatywności dzieci oraz naukę twórczego myślenia. Wykorzystujemy techniki arteterapeutyczne. Sprzyjają one nie tylko rozwojowi dzieci, ale też pomagają zadbać o nasz własny rozwój i stan umysłu. Sensoplastyka sprzyja relaksacji i budowaniu poczucia szczęścia, zarówno opiekuna, jak i uczestników zajęć.

 

sensoplastyka

 

Zajęcia dogoterapii umożliwiają dzieciom kontakt z psem w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Nad zachowaniem psa czuwa jego opiekun, który dba, aby nie doszło do żadnych nieprzewidzianych sytuacji. Kontakt ze zwierzęciem jest szczególnie ważny dla najmłodszych, które na co dzień nie mają szansy na spotkanie z czworonogiem. Na naszych zajęciach dzieci oswajają się z psem i jego reakcjami, podają mu jedzenie oraz oczywiście się bawią. Celem zajęć jest nauczenie dzieci, jak mają postępować w kontakcie ze zwierzęciem, uwzględniając również kontakt z obcymi psami, które nieumiejętnie potraktowane mogłyby wyrządzić dziecku krzywdę.

 

dogoterapia

 

BEZCENNY KONTAKT Z PSEM

Kontakt ze zwierzętami korzystnie wpływa na samopoczucie dzieci i dorosłych. Psy wykorzystywane do zajęć w żłobkach, przedszkolach i ośrodkach terapeutycznych to łagodne rasy. Do owocnej współpracy skore są m.in. wyżły weimarskie, border collie czy labradory. Psy są świetnym towarzyszem do zabawy i zajęć ruchowych. Przy dłuższym kontakcie kształtują u dzieci pożądane cechy charakteru, uczą samodzielności, cierpliwości, wrażliwości i niezależności. Z pomocą zwierząt można pokazać dziecku jak radzić sobie w różnych sytuacjach, ale również zwrócić uwagę na tak wydawałoby się odległe postawy, jak odwaga, prawdomówność, życzliwość czy chęć pomagania innym.

 

Oferujemy zajęcia piłki nożnej dla dzieci w ramach autorskiego projektu „Piłkarskie Przedszkola”. Projekt prowadzony jest przez doświadczonych trenerów Akademii Bumerang. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej odbywają się w kilku placówkach żłobkowych oraz przedszkolnych, między innymi w naszym niepublicznym żłobku Akademia Malucha.

 

Jak przebiegają zajęcia piłki nożnej?

Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej odbywają się jeden raz w tygodniu. Trwają od 20 do 45 minut. Zajęcia piłkarskie mają bardzo różne scenariusze, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestniczących w nich dzieci. Poniżej prezentujemy przykładowe moduły treningowe.

Głównym celem zajęć jest wszechstronne szkolenie ruchowe. Dla osiągnięcia lepszych efektów wykorzystany zostaje świat bajek i fantazji, pozwalający na zbudowanie przyjemnej atmosfery. Szkolenie ruchowe podczas zajęć odbywa się poprzez:

- Nauczanie podstawowych elementów z zakresu motoryki dziecka,
- Gry i zabawy ruchowe,
- Gry i zabawy z przyborami

 

piłka nożna

 

W naszym żłobku oferujemy sensorykę dla dzieci, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia te stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. Dzięki temu wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory oddziałujemy bowiem na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im zaś jest ich więcej tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle – zarówno w przypadku małego dziecka, jak i osób dorosłych.

 

zajęcia sensoryczne

 

W jaki sposób zajęcia sensoryczne wpływają na rozwój dzieci?

Prowadzone przez nas zajęcia, wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci. Mają one znaczenie w takich procesach jak między innymi:

- wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni u dzieci,
- dbałość o usprawnienie ruchowe (w przypadku niemowląt jest to przygotowanie do nauki chodzenia),
- wsparcie rozwoju zmysłów,
- wpływ na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
- budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez wspólne działania i pogłębianie kontaktu emocjonalnego.

 

Nasze maluchy mogą korzystać z zajęć plastycznych, które pozytywnie wpłyną na zmysły. Prace plastyczne i techniczne wspomagają sprawność rąk, koordynację ruchową i wzrokową. Dzięki zajęciom plastycznym dzieci kształcą precyzję ruchu ręki oraz orientację kierunkową i przestrzenną w odniesieniu do własnego ciała. To bardzo potrzebne umiejętności, ponieważ kiedy tych sprawności zabraknie, ruchy będą powolne, nieharmonijne, sztywne, kanciaste i mało precyzyjne.

Ograniczanie ekspresji dzieci lub brak możliwości ich wyrażenia w przystępny dla dziecka sposób może być też przyczyną pojawienia się niepotrzebnych ruchów. Ruchy te służą rozładowaniu nadmiernego napięcia, mogą przybrać formę np. poruszania językiem przy pisaniu lub rysowaniu czy ciągłego mimowolnego wycierania nosa. Zajęcia plastyczne w naszym żłobku pomagają dzieciom skupić się na konkretnej czynności, a przy tym wyrazić siebie w formie, jaką rozumieją i jest im najbliższa.

 

MALUJEMY, LEPIMY, SKLEJAMY…

Zajęcia z wykorzystaniem kolorowych kredek, naklejek czy farb to nie tylko doskonała zabawa dla dzieci i dla nas — ich opiekunów. To również kolejny sposób na rozwój sprawności manualnych. Umiejętność wykonywania podstawowych czynności manualnych jest kluczowa w przygotowaniu do przyszłej nauki pisania. Również w dalszej perspektywie szkolnej osiągnięcie równowagi w precyzji, szybkości i koordynacji ruchów jest niezwykle istotne. Za pomocą zajęć sensoplastyki i techniki z wykorzystaniem szeregu różnorodnych materiałów dzieci kreatywnie spędzają czas, poznają i kategoryzują otoczenie, a swoboda twórcza wyzwala pokłady wyobraźni, tak potrzebnej w życiu najmłodszych.

 

zajęcia plastyczne

 

Znajomość języka angielskiego pomaga w wielu obszarach życia. Jak skutecznie nauczyć dziecko tego języka? Zacząć jak najwcześniej! W naszym żłobku dzieci rozpoczynają przygodę z językiem angielskim już od kołyski. Jest to metoda rekomendowana przez specjalistów z całego świata, ponieważ jest skuteczna, ale jednocześnie przyjemna i bezstresowa dla dzieci.

Nauka języka obcego, zanim dziecko opanuje mówienie w ojczystym języku to najlepszy moment. Dziecko równocześnie uczy się angielskiego i polskiego, nawet o tym nie wiedząc. Korzysta przy tym ze wszystkich zmysłów, dzięki czemu rozwija się również spostrzegawczość, myślenie, uwaga, wyobraźnia i mowa.

 

nauka języka angielskiego

 

NAUKA JĘZYKA OBCEGO JUŻ OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA

Uczymy języka angielskiego już od 6 miesiąca życia. Efektywnie wykorzystujemy okres rozwoju dziecka trwający do 4 roku życia, w którym wypowiada ono od 10 do 20 milionów słów. Ta naturalna aktywność ułatwia również naukę języków obcych.

Do nauki przez zabawę wykorzystujemy muzykę, ruch, wierszyki, rymowanki oraz zajęcia plastyczne. Wspieramy rozwój multisensorycznie, czyli uaktywniamy wszystkie zmysły, dzięki czemu nauka jest przyjemna i ciekawa. Równocześnie dzieci rozwijają kompetencje potrzebne do procesu porozumiewania się. Do rozwoju mowy potrzebne są bowiem:

- kompetencja językowa — wiedza na temat budowania zdań, znajomość reguł gramatycznych, sprawności artykulacyjne oraz umiejętność ich stosowania
- kompetencja komunikacyjna — umiejętność prowadzenia rozmowy, dobierania odpowiednich słów, stosownych formuł grzecznościowych lub ich braku
- kompetencja poznawcza — umiejętność nabywania wiedzy, uczenia się i korzystania z tej wiedzy w życiu.

Podczas naszych zajęć dzieci płynie przechodzą kolejne etapy rozwoju mowy: okres przedwerbalny, następnie etap głużenia i gaworzenia, okres rozumienia mowy dorosłych, okres wypowiadania pierwszych słów, aż po wypowiedzi jednowyrazowe i dwuwyrazowe. Wplecenie w ten cykl języka angielskiego, powoduje, że dzieci opanowują język obcy jak dzieci wychowane w domach dwujęzycznych.

 

Dla naszych dzieci jest to niesamowita podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki tej zabawie można wspierać zdolności poznawcze zmysłów – węchu, smaku, dotyku, wzroku. Celem zajęć kulinarnych jest nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoją kreatywność, samodzielność oraz sprawność manualną, a także uczą się planowania swoich działań. Wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do aktywnego współdziałania w grupie i sprawia dzieciom mnóstwo radości. Wszystkie samodzielnie wykonane smakołyki i potrawy smakują znacznie lepiej.

zajęcia kulinarne

 

Prowadzone w naszym żłobku zajęcia rytmiczno-umuzykalniające łączą w sobie zabawę i ćwiczenia rozwijające szereg cech. Odbywają się w miłej, przyjemnej atmosferze. Pozwalają dzieciom na swobodny rozwój poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę z wplecionymi elementami rytmiki. Zajęcia muzyczne prowadzone są przez Opiekunki, które odbyły specjalne szkolenie z zakresu praktycznego wykorzystania metod i technik muzykoterapii i logorytmiki w pracy z małym dzieckiem.

 

zajęcia rytmiczne

 

Na czym polegają zajęcia rytmiczno-umuzykalniające?

Na zajęciach muzycznych wykorzystywane są różnorodne, sprawdzone metody. Należy do nich między innymi metoda aktywnego słuchania wg. Batii Strauss, polegająca na słuchaniu utworu i wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych lub tanecznych. Podczas wspólnej zabawy w grupach przeprowadzane są także ćwiczenia rytmiczne, agogiczne (kształtujące poczucie tempa) i wykorzystujące elementy dynamiki. Oprócz tego w czasie zajęć muzycznych wprowadzane są ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, jak również – w przypadku starszych grup – elementy logorytmiki i muzykoterapii.

 

Jaki jest cel zajęć muzycznych w Akademii Malucha?

Zajęcia muzyczno-ruchowe za sprawą wykorzystania różnorodnych metod i ćwiczeń wykazują pozytywne działanie w kilku aspektach. Głównym ich celem jest kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Przekładają się one także na rozwój sprawności fizycznej. Podczas zajęć muzycznych kształtowana jest u dzieci również estetyka ruchu.

 

Oferujemy również spotkanie z książką, z rozmową o jej treści, analizowaniu zachowania bohaterów i szukania ich mocnych i słabych stron. Bajkowisko to czas na wyciszenie i relaks.

 

Codzienne czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego rozwój :

psychiczny:

 • buduje więź między rodzicem i dzieckiem (dziecko czuje się ważne i kochane)
 • wspiera rozwój emocjonalny, empatię
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • jest zdrową ucieczką przed nudą, stresem

umysłowy :

 • stymuluje mowę
 • rozwija myślenie pamięć i wyobraźnię; poprawia koncentrację
 • przynosi rozległą wiedzę, zainteresowania
 • rozwija i zaspokaja ciekawość
 • ułatwia naukę

moralny: (pomaga w wychowaniu)

 • przynosi dobre wzorce ( książka to skarbnica wartości)
 • ukazuje konsekwencje wyborów i decyzji
 • uczy refleksji oraz odróżniania dobra i zła
 • przeciwdziała demoralizacji i przemocy

 

bajkowisko