Edukacja dzieci we współpracy z rodzicami

Zaangażowanie rodziców i wychowawców w żłobku jest ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania dziecka w rodzinie oraz w społeczeństwie. Warunkuje harmonijny rozwój dziecka oraz wpływa nie tylko na jego zachowanie, ale również na postępy w nauce. Jak zatem powinna przebiegać prawidłowa współpraca między opiekunami a rodzicami w placówce oświatowej?

 

Dom i żłobek jako przyjazna przestrzeń

Żłobek i rodzina to dwa podstawowe środowiska, w których wychowuje się dziecko, dlatego powinny ze sobą ściśle współpracować w procesie nauczania i wychowania. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie działań związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku, a nie jedynie dzieci trudnych, czy w zaistniałych w grupie sytuacjach konfliktowych.

Środowisko rodzinne ma dominujący wpływ na rozwój dziecka, dlatego też konieczne jest poznanie warunków domowych dziecka. Zadaniem wychowawcy jest wspieranie rodziców w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju dziecka oraz troska o spójność zasad panujących w żłobku i w domu. Wychowawca, który ma dostateczną ilość informacji o dziecku, jest w stanie ukierunkować pracę rodziców oraz zwrócić uwagę na wszelkie nieprawidłowości.

dziecko

 

Formy współpracy z rodzicami

Kontakty wychowawców z rodzicami są tak samo ważne, jak zajęcia dydaktyczne prowadzone w żłobku.

Najbardziej popularną formą współpracy jest praca indywidualna z rodzicami. Poprawnie przebiegający dialog może pogłębić zaufanie obu stron, czy złagodzić napięcia rodziców spowodowane trudnościami w wychowaniu dziecka. To także dobry moment, by wymienić się informacjami o stanie zdrowotnym i emocjonalnym dziecka oraz o jego zainteresowaniach.

Kolejną formą współpracy są zebrania grupowe, które mają głównie charakter informacyjno-organizacyjny oraz są znakomitą okazją dla rodziców, by podzielili się swoimi uwagami czy wątpliwościami. Ogromnie ważne są również uroczystości, wycieczki i pikniki, w których uczestniczą rodzice i dzieci. Pomagają one pogłębić i umocnić relacje rodzinne.