Jak budować współpracę w grupie rówieśniczej?

Umiejętność współpracy to jedna z najbardziej cenionych kompetencji emocjonalno-społecznych. Wpływa na relacje z innymi ludźmi zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dlatego też tak ważne jest, by uczyć dzieci współpracy z innymi już od najmłodszych lat.

 

Na czym polega współpraca?

Współpraca to umiejętność pracy w grupie, dążenia do osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. To także zdolność do tworzenia więzi pomiędzy członkami grupy. Jest to możliwe dzięki wymianie doświadczeń i dzieleniu się emocjami. Aby współpraca miała szansę zaistnieć, niezbędne są także inne umiejętności, m.in. aktywnego słuchania, rozpoznawania i nazywania emocji, komunikowania potrzeb, dzielenia się, a także rozwiązywania konfliktów.

dzieci malują

 

Nauka współpracy w żłobku

Zabawa jest naturalną aktywnością dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych. To dzięki zabawie mogą one w atrakcyjny sposób zdobywać nowe kompetencje. Gry i zabawy skoncentrowane na współdziałaniu przynoszą wiele korzyści. Integrują ze sobą uczestników grupy, uczą nawiązywania więzi międzyludzkich, a także kształtują prawidłowe postawy społeczne, m.in. akceptację inności, życzliwość wobec drugiego człowieka, umiejętność wspierania się w trudnych chwilach czy wybaczania sobie błędów. 

Współpracy w grupie rówieśniczej można nauczyć poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych, organizowanie sportów drużynowych czy wspólne prace w żłobkowym ogródku. Współpracę budują także zabawy polegające na kontakcie z innymi bez podziału na role (np. głuchy telefon) i takie, które kładą nacisk na pełnienie konkretnych funkcji, a jednocześnie wymagają przestrzegania pewnych zasad (np. koło fortuny).

Ucząc się współdziałania z rówieśnikami maluch nabywa ważnych umiejętności społecznych. Dlatego też, im wcześniej zacznie uczyć się budowania relacji z innymi poprzez zabawę, tym szybciej zacznie mieć świadomość swoich mocnych i słabych stron. Wspólna zabawa w grupie nauczy go także efektywnej komunikacji, asertywności, bronienia własnego zdania i wyrażania swoich opinii.