Jak rozwijać talenty u dzieci?

Odpowiedzialność za prawidłowy rozwój dziecka ponoszą przede wszystkim jego rodzice, opiekunowie. Jednak nie bez znaczenia jest również wsparcie nauczycieli, pedagogów pracujących w żłobkach, przedszkolach, a następnie w szkołach.

talenty u dzieciRozwój każdego dziecka przebiega kilkuetapowo i na wielu płaszczyznach: ruchowej, umysłowej, czy choćby społecznej. Zdolności te najmłodsi nabywają przez wiele lat, kształtując swoją osobowość, charakter, ucząc się prawidłowych zachowań, rozwijając wyobraźnię. Jak wspomagać dzieci, prowadzić, a nade wszystko, jak rozwijać talenty, które przejawiają?

 

Obserwacja przede wszystkim

Obserwowanie dzieci przynosi rodzicom i nauczycielom wiele cennych informacji na temat umiejętności, zahamowań i nieprawidłowości. Przyglądanie się dziecku pozwala także odkrywać jego talenty, to, w czym jest najlepsze, czym się wyróżnia na tle innych, co najbardziej lubi robić. Jednak sama obserwacja to nie wszystko, ponieważ każdy talent trzeba pielęgnować. To kolejne ważne zadanie dla wychowawców i opiekunów dzieci — dbanie o odkryte zdolności, ich rozwijanie, zapewnienie dziecku odpowiednich warunków, motywowanie do dalszych działań. W każdym przypadku są bowiem możliwe dwa rozwiązania albo rozwój i późniejsze procentowanie, albo ich brak. Warunkiem powodzenia jest odpowiedni poziom zaangażowania rodziców, a także kadry szkół, przedszkoli, żłobków prywatnych i publicznych.

 

Jak wspierać utalentowane dziecko?

Najlepszym motorem rozwojowym jest zachęta i pochwała, a także zgoda na nawet wielokrotne próby. Aby dziecko mogło zdobyć wiedzę, czy jakąś umiejętność, musi próbować, wiele razy, aż osiągnie zadowalające efekty. Na te ćwiczenia i związane z nimi potknięcia trzeba dziecku pozwolić. Ważne jest jednak to, by za każdą próbę, a tym bardziej za tą udaną, chwalić. Co z krytyką? W tym przypadku trzeba pamiętać, aby nie była zbyt częsta i dosadna, lepiej uczyć dziecka współzawodnictwa, mądrego przegrywania i radzenia sobie z porażką. Dbanie o dziecięce talenty to stymulacja, zapewnianie rozwijających zajęć, edukacyjne gry i zabawy, takie, w które można grać z dzieckiem w domu, ale również w żłobku i przedszkolu. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka stanowi klucz do sukcesu zarówno rodziców, jak i pedagogów, dlatego warto szukać dobrych pomysłów na wspólne spędzanie czasu. Czytanie, gry planszowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia taneczne, sportowe, nauka języków obcych to tylko nieliczne przykłady sposobów na wspieranie dziecięcych talentów.