Jak uczyć dzieci szacunku do innych?

Szacunek do innych to niezwykle ważna wartość, której warto jak najwcześniej uczyć dziecko. Dzięki niej maluch będzie lepiej integrował się z grupą rówieśników, a w przyszłości tworzył lepsze relacje w pracy i w życiu prywatnym. Nauka szacunku to długi proces, warto jednak pierwsze kroki podjąć jak najwcześniej. 

 

Według psychoanalitycznego nurtu w psychologii dominującą częścią psychiki małego dziecka jest id, czyli popędy. Nietrudno zaobserwować, że dzieci w wieku przedszkolnym myślą głównie o zaspokajaniu podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, spanie czy zabawa. Inni najczęściej pełnią w ich psychice znaczenie o tyle, o ile pomagają w zaspokajaniu potrzeb. Jest to naturalny etap rozwoju. Dopiero w trakcie budowania relacji społecznych dziecko uczy się życia w grupie, wtedy też zaczyna rozumieć i przyswajać sobie pewne pojęcia takie jak przyjaźń, szacunek, sprawiedliwość, troska czy krzywda. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy maluch miał kontakty z rówieśnikami. 

 

Jakie zajęcia uczą wzajemnego szacunku? 

dziecko

Nauka szacunku nie jest możliwa na zasadzie wytłumaczenia dzieciom, czym on jest. Prawdziwy, głęboki szacunek nie jest zbiorem zasad, ale wywodzi się z empatii i troski, które można jedynie pobudzać w dziecku. Najlepszym sposobem na to są wspólne zabawy i zajęcia w żłobkach, przedszkolach czy innych organizacjach. W trakcie nich zawiązują się pierwsze przyjaźnie, sympatie i problemy w relacjach, o których można porozmawiać z pedagogiem. Oczywiście rozmowy muszą być dostosowane do ich wieku oraz ich możliwości rozumienia abstrakcyjnych pojęć. Małym dzieciom wartości przekazuje się za pomocą opowiadania bajek. 

By nauczyć się szacunku do innych, trzeba również mieć szacunek do samego siebie. Należy więc zwracać uwagę na to, jak dziecko mówi o sobie, jak traktuje swoje potrzeby. To rodzice jako pierwsi opiekunowie stanowią dla dziecka wzory. W nauce z pewnością nie pomagają ani zbyt wygórowane wymagania wobec dziecka, ani styl komunikacji nacechowany sarkazmem czy krytyką.