Jak uzyskać dopłatę do opieki dziecka w żłobku?

Rodzice maluchów często stają przed trudnymi dylematami. Jak pogodzić pracę zawodową z wychowywaniem dziecka? Czy żłobek to dobry pomysł? Jeśli tak, to czy można uzyskać jakąś formę wsparcia finansowego na ten cel? W tym artykule podpowiadamy, o jakiego rodzaju dofinansowanie można się ubiegać, by obniżyć koszty profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem.

 

Kto może skorzystać z dopłaty z ZUS?

Obecnie ZUS oferuje możliwość dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych lub będących pod opieką opiekuna dziennego. Zatem o tę formę pomocy mogą wnioskować rodzice, których pociechy uczęszczają do instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo spędzają czas z osobą, która znajduje się w wykazie dziennych opiekunów. Jeśli Twoje dziecko jest zapisane do żłobka w Gliwicach, z pewnością możesz uzyskać dofinansowanie obniżenia opłat za opiekę.

 

Jaka jest wysokość dopłaty z ZUS?

 

ZUS

W przypadku dopłaty na małe dziecko, każda kwota się liczy. Aktualnie maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko. Wypłacana kwota nie może być też wyższa niż miesięczna opłata ponoszona w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego po odliczeniu kosztów wyżywienia, a także wszelkiego rodzaju zniżek, dotacji z gminy bądź Unii Europejskiej. Dofinansowanie przysługuje tylko wtedy, jeśli rodzice nie otrzymują już na dane dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego.

 

Jak zdobyć dofinansowanie?

Wnioski o dopłatę do pobytu dziecka w żłobku można składać elektronicznie od 1 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Co ważne, w przypadku zmiany placówki lub dziennego opiekuna, bądź też rezygnacji z opieki w tych instytucjach, koniecznie należy poinformować o tym ZUS poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.