Język angielski

Znajomość języka angielskiego pomaga w wielu obszarach życia. Jak skutecznie nauczyć dziecko tego języka? Zacząć jak najwcześniej! W naszym żłobku dzieci rozpoczynają przygodę z językiem angielskim już od kołyski. Jest to metoda rekomendowana przez specjalistów z całego świata, ponieważ jest skuteczna, ale jednocześnie przyjemna i bezstresowa dla dzieci.

Nauka języka obcego, zanim dziecko opanuje mówienie w ojczystym języku to najlepszy moment. Dziecko równocześnie uczy się angielskiego i polskiego, nawet o tym nie wiedząc. Korzysta przy tym ze wszystkich zmysłów, dzięki czemu rozwija się również spostrzegawczość, myślenie, uwaga, wyobraźnia i mowa.

 

Nauka języka obcego już od 6 miesiąca życia

Uczymy języka angielskiego już od 6 miesiąca życia. Efektywnie wykorzystujemy okres rozwoju dziecka trwający do 4 roku życia, w którym wypowiada ono od 10 do 20 milionów słów. Ta naturalna aktywność ułatwia również naukę języków obcych.

Do nauki przez zabawę wykorzystujemy muzykę, ruch, wierszyki, rymowanki oraz zajęcia plastyczne. Wspieramy rozwój multisensorycznie, czyli uaktywniamy wszystkie zmysły, dzięki czemu nauka jest przyjemna i ciekawa. Równocześnie dzieci rozwijają kompetencje potrzebne do procesu porozumiewania się. Do rozwoju mowy potrzebne są bowiem:

  • kompetencja językowa — wiedza na temat budowania zdań, znajomość reguł gramatycznych, sprawności artykulacyjne oraz umiejętność ich stosowania
  • kompetencja komunikacyjna — umiejętność prowadzenia rozmowy, dobierania odpowiednich słów, stosownych formuł grzecznościowych lub ich braku
  • kompetencja poznawcza — umiejętność nabywania wiedzy, uczenia się i korzystania z tej wiedzy w życiu.

Podczas naszych zajęć dzieci płynie przechodzą kolejne etapy rozwoju mowy: okres przedwerbalny, następnie etap głużenia i gaworzenia, okres rozumienia mowy dorosłych, okres wypowiadania pierwszych słów, aż po wypowiedzi jednowyrazowe i dwuwyrazowe. Wplecenie w ten cykl języka angielskiego, powoduje, że dzieci opanowują język obcy jak dzieci wychowane w domach dwujęzycznych.