Zajęcia plastyczne

Nasze maluchy mogą korzystać z zajęć plastycznych, które pozytywnie wpłyną na zmysły. Prace plastyczne i techniczne wspomagają sprawność rąk, koordynację ruchową i wzrokową. Dzięki zajęciom plastycznym dzieci kształcą precyzję ruchu ręki oraz orientację kierunkową i przestrzenną w odniesieniu do własnego ciała. To bardzo potrzebne umiejętności, ponieważ kiedy tych sprawności zabraknie, ruchy będą powolne, nieharmonijne, sztywne, kanciaste i mało precyzyjne.

Ograniczanie ekspresji dzieci lub brak możliwości ich wyrażenia w przystępny dla dziecka sposób może być też przyczyną pojawienia się niepotrzebnych ruchów. Ruchy te służą rozładowaniu nadmiernego napięcia, mogą przybrać formę np. poruszania językiem przy pisaniu lub rysowaniu czy ciągłego mimowolnego wycierania nosa. Zajęcia plastyczne w naszym żłobku pomagają dzieciom skupić się na konkretnej czynności, a przy tym wyrazić siebie w formie, jaką rozumieją i jest im najbliższa.

 

Malujemy, lepimy, sklejamy…

Zajęcia z wykorzystaniem kolorowych kredek, naklejek czy farb to nie tylko doskonała zabawa dla dzieci i dla nas — ich opiekunów. To również kolejny sposób na rozwój sprawności manualnych. Umiejętność wykonywania podstawowych czynności manualnych jest kluczowa w przygotowaniu do przyszłej nauki pisania. Również w dalszej perspektywie szkolnej osiągnięcie równowagi w precyzji, szybkości i koordynacji ruchów jest niezwykle istotne. Za pomocą zajęć sensoplastyki i techniki z wykorzystaniem szeregu różnorodnych materiałów dzieci kreatywnie spędzają czas, poznają i kategoryzują otoczenie, a swoboda twórcza wyzwala pokłady wyobraźni, tak potrzebnej w życiu najmłodszych.