Zajęcia ruchowe

Znaczną część zajęć prowadzonych w naszym żłobku zajmuje aktywność ruchowa. Zajęcia ruchowe to bowiem bardzo ważny obszar, który wpływa na sprawność, samopoczucie i zdrowie maluchów. Ruch jest naturalną potrzebą dzieci, której nie wolno nam bagatelizować lub nadmiernie ograniczać. Dlatego też staramy się urozmaicać dzień najmłodszych o nowe zabawy i ćwiczenia, które pozwolą im spożytkować energię zarówno w budynku, jak i na świeżym powietrzu. Starsze dzieci mają do dyspozycji plac zabaw oraz inne możliwości aktywnego spędzania czasu, jak np. spacery pod baczną opieką dorosłych.

 

Korzyści, jakie dają zajęcia ruchowe

W trakcie zajęć ruchowych dzieci mogą wyrazić ekspresję oraz zniwelować emocje, które pojawiają się w ciągu długiego dnia. Bieganie, skakanie i inne ćwiczenia są także niezbędne do ukształtowania prawidłowej struktury kostnej, która do działania potrzebuje sił, które ją uaktywniają oraz sił rozciągających. Ruch odpowiadający możliwościom dziecka jest zatem warunkiem właściwego rozwoju organizmu.

Dzięki zajęciom ruchowym w żłobku lub w domu oddziałujemy na:

  • procesy somatyczne — wzrost ciała, zmiany proporcji, rozwój mięśni i kości szkieletu
  • fizjologię — usprawnianie krążenia, oddychania i procesów w mięśniach, rozwój układu nerwowego
  • psychikę — istotne są tutaj motywy, które skłaniają do podjęcia aktywności oraz emocje, które temu towarzyszą
  • umysł, który warunkuje sensowność postępowania
  • socjalizację — dziecko uczy się respektować prawa innych, dostosowuje zachowanie do obowiązujących w grupie zasad.

Ze względu na szereg korzyści, jakie niesie ruch, aktywność ruchową uważamy za istotny element zajęć sensoplastyki zajęć muzycznych i rytmicznych.